+34 91 000 83 37

+34 671 33 61 11


Harinas

almidon dulce yoki 500gr
almidon selecta 500gr
almidon codipsa 1kg
almidon agrio yoki 500gr
avena QUAKER 500gr
avena QUAKER 250gr
maizena buñuelos 350gr
bueñuelos colmaiz 1kl
harina de maiz mazorca 400gr
maseca 2kl
pan de bono 1kl
harina pan 1kg
harina pan amarilla 1k
harina pan dulce 500gr